KeijzerSterk biedt begeleiding en behandeling aan kinderen (t/m 15 jaar) en hun omgeving om gevoelens van onmacht te overwinnen

Er zijn veel kinderen met een gevoel van onmacht

Alle kinderen verdienen een onbevangen en zorgeloos leven. Niet voor ieder kind is dit vanzelfsprekend. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 6 kinderen gevoelens van onmacht ervaart. Hierbij kan het om angst, lusteloosheid of extreme verlegenheid gaan, het kan ook agressief of druk gedrag betekenen. KeijzerSterk is er speciaal voor hen en de belangrijkste mensen om hun heen.

Samen gaan we gericht aan de slag om het gevoel van onmacht te overwinnen*. Dit doen we door de best passende oplossing te gebruiken en deze op een prettige en vertrouwelijke manier het kind, zijn ouders, de school en de rest van zijn omgeving eigen te laten maken.

* De lauwerkrans op KeijzerSterk staat als symbool voor de overwinning van het kind. In de klassieke oudheid werden lauwerkransen geschonken aan de winnaars in de atletiek. En in Rome droeg een zegevierende veldheer tijdens zijn triomftocht een lauwerkrans. De krans is een ereteken als wel een overwinningsteken.

Wie is KeijzerSterk?

Monique in praktijk web
Mijn naam is Monique van der Marel-Keijzer. Ik ben een positief ingesteld, slagvaardig persoon. Al vele jaren ben ik met veel plezier werkzaam als orthopedagoog. Binnen mijn praktijk KeijzerSterk help ik kinderen en hun ouders het gevoel van onmacht te overwinnen.

Mireille van der Slagt-Stronkhorst versterkt KeijzerSterk als gedragscoach. Haar enthousiasme en oplossingsgerichte instelling in combinatie met haar ervaring in het (speciaal)onderwijs en kennis over NLP* heeft veel toegevoegde waarde voor de praktijk.

Onze grootste passie in ons werk is het, samen met het kind en zijn directe omgeving, vinden van oplossingen die het best passend zijn bij de gehele situatie. Tenslotte is elke situatie, elk gezin en elk kind uniek. Wanneer op tijd aandacht besteed wordt aan de hulpvraag kunnen we sneller een passende oplossing vinden die vaak verrassend doeltreffend werkt.

Samen met onze partners en kinderen gaan wij zelf ook de uitdaging van het opvoeden aan. Zorgen voor een veilige omgeving en het geven van vertrouwen, persoonlijke aandacht en humor staan daarbij voor ons centraal.

*NLP = Neuro Linguistisch Programmeren is een doeltreffende methodiek om beter te begrijpen hoe gedrag gestuurd en beïnvloed kan worden door middel van positief communiceren.

Samen overwint het kind

Wij geloven dat iedereen zijn gevoel van onmacht kan overwinnen. De kracht zit in het werkelijk begrip hebben voor de situatie en het opbouwen van een vertrouwensband. Als team werken we samen.

KeijzerSterk werkt met oplossingsgerichte methoden, waarbij is bewezen dat zij effectief zijn. Als u het gevoel heeft dat uw kind en/of uw gezin voor de overwinning hulp nodig heeft, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Samen bepalen we dan of en op welke manier we aan het werk gaan.

Afhankelijk van de hulpvraag en het gewenste doel van u en uw kind kiezen we voor de best passende begeleidingsvorm. Hiervoor bieden wij individuele en groepsbehandelingen voor uw kind en begeleiding gericht op de opvoeding voor de ouders.

KeijzerSterk biedt begeleiding en behandeling aan kinderen (t/m 15 jaar) en hun omgeving om gevoelens van onmacht te overwinnen

Er zijn veel kinderen met een gevoel van onmacht

Alle kinderen verdienen een onbevangen en zorgeloos leven. Niet voor ieder kind is dit vanzelfsprekend. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 6 kinderen gevoelens van onmacht ervaart. Hierbij kan het om angst, lusteloosheid of extreme verlegenheid gaan, het kan ook agressief of druk gedrag betekenen. KeijzerSterk is er speciaal voor hen en de belangrijkste mensen om hun heen.

Samen gaan we gericht aan de slag om het gevoel van onmacht te overwinnen. Dit doen we door de best passende oplossing te gebruiken en deze op een prettige en vertrouwelijke manier het kind, zijn ouders, de school en de rest van zijn omgeving eigen te laten maken.

Samen overwint het kind

Wij geloven dat ieder kind zijn gevoel van onmacht kan overwinnen. De kracht zit in het werkelijk begrip hebben voor de situatie van het kind en het opbouwen van een vertrouwensband met het kind en zijn omgeving. Als team werken we samen.

KeijzerSterk werkt met oplossingsgerichte methoden, waarbij is bewezen dat zij effectief zijn. Als u het gevoel heeft dat uw kind en/of uw gezin voor de overwinning hulp nodig heeft, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Samen bepalen we dan of en op welke manier we aan het werk gaan.

Afhankelijk van de hulpvraag en het gewenste doel van u en uw kind kiezen we voor de best passende begeleidingsvorm. Hiervoor bieden wij individuele en groepsbehandelingen voor uw kind en begeleiding gericht op de opvoeding voor de ouders.

Wie is KeijzerSterk?

Mijn naam is Monique van der Marel-Keijzer. Ik ben een positief ingesteld, slagvaardig persoon. Al vele jaren ben ik met veel plezier werkzaam als orthopedagoog. Binnen mijn praktijk KeijzerSterk help ik kinderen en hun ouders het gevoel van onmacht te overwinnen.

Mireille van der Slagt-Stronkhorst versterkt KeijzerSterk als gedragscoach. Haar enthousiasme en oplossingsgerichte instelling in combinatie met haar kennis over NLP heeft veel toegevoegde waarde voor de praktijk.

Onze grootste passie in ons werk is het, samen met het kind en zijn directe omgeving, vinden van oplossingen die het best passend zijn bij de gehele situatie. Tenslotte is elke situatie, elk gezin en elk kind uniek.

Wanneer op tijd aandacht besteed wordt aan de hulpvraag kunnen we sneller een passende oplossing vinden die vaak verrassend doeltreffend werkt.

Monique in praktijk web

Begeleiding voor kinderen en ouders

KeijzerSterk maakt zich sterk door verschillende soorten begeleiding aan te bieden. Zo bestaat voor uw kind de mogelijkheid om aan een individuele of groepsbehandeling mee te doen waarbij het gevoel van onmacht wordt aangepakt.

Voor ouders bieden wij trajecten aan waarin we gaan inzoomen op herkenbare situaties waar we op een andere, verfrissende manier naar gaan kijken. Hierdoor ontstaat inzicht in eigen gedrag en manier van communiceren, zodat er overzicht ontstaat op de huidige situatie om vervolgens uitzicht te geven op allerlei nieuwe mogelijkheden.

Kinderen
De meeste begeleidingsuren vinden voor uw kind bij voorkeur onder schooltijd plaats. Ten eerste omdat kinderen zich dan beter kunnen concentreren, want na schooltijd zijn ze vaak moe. Ten tweede om uw kind niet voor de keuze te hoeven stellen voor het moeten afzeggen van bijvoorbeeld feestjes, speelafspraken, sporttrainingen en muzieklessen.

Wat kan uw kind in ieder geval na de behandeling?
● Positief denken: “Ik kan het wel!”;
● Kleine doelen stellen en behalen en zichzelf daarvoor belonen;
● Hulp durven vragen aan anderen;
● Beter omgaan met situaties die moeilijk en spannend zijn.

De ouders worden intensief bij het traject van de kinderen betrokken. Dit houdt in dat u uw kind helpt bij het huiswerk, u krijgt regelmatig een terugkoppeling van de voortgang van het begeleidingstraject en er zullen één of meer gesprekken plaatsvinden op de praktijk.

Ouders
Steeds meer ouders zijn op zoek naar manieren hoe ze hun kind een sterke basis mee kunnen geven, het beste uit hun kind kunnen halen en hoe ze de opvoeding (nóg) leuker en makkelijker te kunnen maken. De meeste ouders zullen het ermee eens zijn dat opvoeden soms best een uitdaging kan zijn! Dit kan resulteren in gevoelens van machteloosheid.

Wat kunt u in ieder geval na de begeleiding?
● Je ervaart meer vrijheid in het opvoeden;
● Je bent de ouder die je wilt zijn;
● Je weet hoe je het beste met je kind kunt communiceren;
● Je weet hoe je je kind een sterke basis meegeeft voor de toekomst;
● Heb je gewerkt aan je eigen persoonlijke ontwikkeling, door inzicht in je eigen gedrag en manier van communiceren.

De methoden waarmee wordt gewerkt, zijn effectief en bij voorkeur goed onderbouwd volgens wetenschappelijk onderzoek. Wanneer tussentijds blijkt dat het gewenste doel bijgesteld moet worden, is hier uiteraard ruimte voor.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar: www.KeijzerSterk.nl op desktop of tablet.

Contact

KeijzerSterk
drs. Monique van der Marel-Keijzer
orthopedagoog
monique@keijzersterk.nl
tel. 06-14403463

Mireille van der Slagt-Stronkhorst
gedragscoach
mireille@keijzersterk.nl
tel. 06-44175910

Praktijkadres:
Geestbrugkade 35
2281 CX Rijswijk

Registraties: NVO, NFG, RBCZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>